„Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“
–Napoleon Hill–

Vizualizace je jeden z nejsilnějších a nejmocnějších nástrojů, který můžeme použít pro splnění svých snů a cílů. Naše mysl a představivost nemá hranice ani omezení vše co si dokážeme představit můžeme manifestovat do své reality. Je vědecky dokázáno, že mozek nepozná rozdíl mezi iluzí a realitou to znamená, že mozek nerozpozná zda se to děje v realitě , nebo jen v naši mysli (představivosti). Prakticky to znamená, když budete cvičit mentálně ve své vlastní mysli (představivosti) tak se naše svaly budou stejně zapojovat jako u fyzického tréninku, jelikož mozek nedokáže poznat zda se jedná o realitu nebo nikoliv a vyšle do těla signály, podle kterých naše svaly a tělo bude reagovat. Když budeme cvičit fyzicky, nebo mentálně výsledky se dostaví stejně v obou případech. Samozřejmě chce to taky nějakou vizualizační praxi.

Co je to vizualizace?

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, který by jste chtěli dosáhnout. Využíváte svou obrazovou představivost, aby jste si představovali určitý výsledek toho čeho chcete dosáhnout, aby jste to získali.

Mnoho úspěšných lidí využívají vizualizační techniky pro dosažení jejich úspěchu. Ve skutečnosti je to nástroj na který se mnozí vysoce výkonní lidé spoléhají, aby dosáhli neuvěřitelných výsledků. Elitní a vrcholoví sportovci používají při tréninku vizualizační techniky, od simulace závodu, překonání strachu ,nebo dokonce aby se zotavili z úrazu…

Vy také můžete využít vizualizaci ke zlepšení schopnosti dosáhnout vašich cílů.

Přínosy obrazové imaginace:

Sportovní psychologové tvrdí, že vizualizace je účinná pro zlepšení atletického výkonu, kreativního myšlení a síly. To bylo spojeno s mnoha výhodami, včetně zlepšení důvěry, odvahy, odolnosti, paměti, zaměření, soustředění a regulace energie. Kromě toho se ukazuje, že zvyšuje výkonnost v celé řadě profesí  - pomáhá lékařům vyhnout se chybám, pomáhají hudebníkům hrát rychleji a přesněji. Výzkum také naznačuje, že vizualizace může vyvolat stav spojený se špičkovým výkonem. Navzdory těmto zjištěním mnozí z nás nepoužívají dostatečně vizualizaci, nebo dokonce jí nevyužívají vůbec.

Vědecká studie:

Byl udělán pokus, tři lidé házeli dvacetkrát na koš. Po tréninku každý člověk trénoval jiným způsobem, první člověk trénoval každý den 20 minut a házel doopravdy na koš. Druhý si každý den 20 minut představoval, jak hází na koš a třetí netrénoval vůbec. Za 20 dní se znovu setkali a asi není překvapením, ale třetí člověk se nezlepšil vůbec. Daleko zajímavější jsou další dva subjekty, protože oba subjekty se zlepšili téměř stejně. První střelec na koš byl o minimální až nepoznatelný rozdíl lepší. Na tomto příkladu je nádherně popsaný a praxi vyzkoušený a ověřeny účinek vizualizace.

Například vědci a psychologové doporučují vizualizaci jako výkonnou techniku ​​pro:

  • Zvládnutí nové dovednosti
  • Dosažení obtížných cílů
  • Získaní sebevědomí a víru v sebe (v to co dělám)
  • Pomoc při léčení různých onemocněních a pocitech úzkosti, nebo stresu
  • Brainstorming a vytváření možných plánů a strategii

Následky vizualizace ve vašem životě:

  • Vizualizace je nejsilnější technika, která aktivuje zákon přitažlivosti, který vám už pošle lidi, nástroje, situace a příležitosti pro dosažení cíle.
  • Vaše podvědomí se bude po většinu svého času zabývat dosažením cíle, který si vizualizujete.
  • Přeprogramujete, nebo-li přetransformujete podvědomé omezení a přesvědčení, které vás brzdí v dosažení svých cílů.
  •  A tím si vytvoříte nové pozitivní přesvědčení a návyky, které vás budou nutit k akci a dosažení svých cílů.

Vizualizační techniky a nástroje používají ti nejúspěšnější lidé v různých oborech ať jde například o nejlepší sportovce, nebo nejbohatší lidi světa. Tento nástroj máme všichni k dispozici opravdu všichni jen se jí musíme naučit používat a probudit svou sílu představivosti v nás.

Vizualizace je jeden z mnoha způsobů jak přeprogramovat , nebo přetransformovat chcete-li své podvědomí. Tím nastavíte své podvědomí k dosažení požadovaného cíle ať už je jakýkoliv.

Věda o vizualizaci:

Když se dozvíme víc o mozku, zjišťujeme, že mysl nemůže rozlišovat mezi představivostí a skutečností.V praxi to znamená, že pokud běžec v mysli běží závod, jeho mozek si myslí, že běží doopravdy.Když máte myšlenku, spustí stejnou kaskádu neurochemikálií, bez ohledu na to, zda uvažujete o minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Váš mozek je stimulován stejným způsobem, ať už fyzicky provádíte nějakou akci nebo jednoduše vizualizujete, představujete si to ve vaší mysli.
Stimulované neurochemické látky ovlivňují vaše motorické ovládání, pozornost a plánování, které vás povzbuzují k akci. Vzhledem k tomu, že neurony, které se společně propojují neuronovými mosty (synapse), tento proces představy o budoucích výsledcích vytváří nové neuronové sítě ve vašem mozku, které vám pomáhají vytvářet nové víry, přesvědčení, nový způsob myšlení, pocity, přijímat nové akce a přijímat nové perspektivy. Začínáte si prohlížet svět jinak, a proto jednáte novým způsobem, jak dosáhnout vašich velkých cílů a snů.

Vizualizace stimuluje oblast mozku, nazývanou Retikulární aktivační systém , který skenuje vaše prostředí a hledá nové příležitosti. Proto když začnete přemýšlet o získání nové pracovní pozice, náhle příjde nová příležitost.

Vizualizace nemusí být omezena na výsledky. Zobrazování sebe sama děláním práce k dosažení cíle může být účinnou formou zkoušky. Například, spisovatel může vizualizovat psání hodinu každé ráno jako způsob, jak zvýšit svůj výkon a vytvořit si takto zvyk.

Existuje několik základních bodů pro úspěšnou vizualizaci:

⦁ Vyberte cíl, který je jasný a měřitelný.
Obvykle začínám tento proces tím, že se zeptám svých klientů: Kdo chceš být? Co chceš dělat? Jak se chcete cítit?
Pak přikládáme vizi konkrétním cílům.

Pokud snít o tom, že ráno trávíte tiše, pak si vyberte konkrétní čas probuzení, na který chcete cílit. Poté přesně rozhodněte, kolik času chcete věnovat psaní, než půjdete do práce, například. Získání konkrétních informací o budoucnosti, kterou chcete vytvořit, vám pomůže vytvořit silnější mentální obraz.

⦁ Představte si to podrobně.
Představte si, že vystupujete na pódiu a dosáhnete svého cíle. Představte si co nejvíce živých detailů. Kde jsi? Co máš například na sobě? Kolik lidí tam je? Tleskají? Jak to tam vypadá? Jak se cítíš v tu chvíli? Co prožíváš?

⦁ Zapojte všechny své smysly.
Vůně, co vidíš a slyšíš kolem sebe?

Chcete jet na dovolenou? Představ si sebe na dovolené co vidíš? Slyšíš jak vlny naráží na břeh, co říkají tvé děti? Cítíš ten úžasný a vlhký vzduch?

⦁ Napište je na papír.
Posilněte svou vizi tím, že jí napíšete. Lidé, kteří svou vizi napíšou na papír, mají mnohem větší pravděpodobnost, že se jim vize splní.

Můžete si tuto vizualizaci nahrát jako nahrávku mp3. Poslechem vícenásobně zakóduje slova a obrázky v mozku.

Spojením zkušeností pomocí více smyslů pomáhá aktivovat různé oblasti mozku , což vede k silnější vizualizaci a lepším výsledkům.

⦁ Buďte adaptabilní.
Když začnete přemýšlet o budoucnosti, obavy se nevyhnutelně objeví. Všichni ty obavy a úzkosti vyplavou na povrch. Pokud se tak stane, použijte je jako nástroje, které pomůžou vaši vizi.

Zamyslete se nad překážkami, se kterými se můžete setkat, jak vnitřní (důvěra, energie, atd.), Tak vnější (čas, peníze atd.) Poté si představte, jak budete reagovat na každou překážku.

Zde je příklad: Jsem strašně nekoordinovaný a bojím se, že se na pódiu zastavím, když mluvím. Namísto toho, aby mi tato situace vzala sebedůvěru , nebo způsobila, že nakonec ani nevystoupím, představujte si absolutně nejhorší scénář, který se muže stát a jak na něj zareagujete, jak ho z přehledem a seriózně zvládnete. Kdyby se tento scénář naplnil tak budete vědět jak se zachovat budete sebejistí a připraveni.

Vizualizace, kterou dnes vyzkoušíme se říká WOOP , což znamená Přání, výsledek, překážka, plán. Je to vědecky ověřená technika založená na výzkumu profesorů Gabrielle Oettingenové a Petra Gollwitzera na NYU.

WOOP využívá psychologický princip známý jako mentální kontrast, který zahrnuje představu o tom, že dokončíte cíl a – což je nejdůležitější – brainstorming plán na řešení vnitřních překážek, které se vám mohou dostat do cesty.

Zde je návod, jak to funguje:

1. Napište si své přání.

Přemýšlejte o svém přání dostatečně dlouho. Jaká je vaše nejvyšší priorita? Popište to ve 4-6 slovech. Muže to být náročné, proto si nechte na to nějaký čas.
Příklad: Chci povýšení a zvýšení platu.

2. Představte si výsledek.

Jinými slovy představte si, že děláte a máte přesně to, co chcete. Použijte pozitivní vizualizaci pro dosážení svého cíle. Jak vypadá ten okamžik? Jak se cítíš? Na co myslíš? Zapište si tolik informací, kolik můžete. Nezapomeň při vizualizaci, že musíš zapojit své emoce. Musíš prožívat intenzivní pocity, které spojíš s mentálními obrazy. Musíš se cítit tak jako by se to už stalo a měl si to, po čem toužíš.

Naše obrazy v mysli mají skutečně neuvěřitelnou moc, pokud je podpoříme správnými emocemi tzn. procítíme naše vnitřní obrazy. Emoce jsou palivem pro naše myšlenky a aktivovaní zákona přitažlivosti. To jak se cítíme ovlivňuje naše vibrační pole to znamená, že pozitivní emoce zvyšují naše vibrační pole a negativní emoce snižuji naše vibrace. Naše vibrační pole určuje co a koho si do svého života přitáhneme.

Příklad: Mluvím sebevědomě se svým šéfem o hodnotě, kterou jsem přinesl společnosti. Cítím se připravený,a nadšený, úspěšný, šťastný a navrhuji požadovaný plat. Můj šéf souhlasí s navýšením bez váhání. Vycházím z práce s pocitem absolutní radosti, nadšení a úspěchu, jako bych byl na pánem světa.

3. Identifikujte vnitřní překážky.

Jaké překážky budete muset překonat, abyste dosáhli svého cíle? Co ve vás by vás mohlo zabránit v plnění vašeho cíle? Může to být emoce, víra nebo špatný zvyk.

Zapište své obavy a překážky. Tato otázka se netýká vnějších překážek, nad nimiž nemáte žádnou kontrolu. Jedná se o identifikaci toho, co je ve vaší moci změnit.

Příklad: Obávám se, že budu nervózně mluvit, když řeknu svému šéfovi, jak velké zvýšení platu chci mít. Nemyslím si, že moje úspěchy dodávají společnosti hodnotu.

4. Plánujte dopředu: implementační záměry.

Nyní je čas uvést nepředvídané okolnosti: vaše implementační záměry. Pro každou vnitřní překážku, kterou jste identifikovali, vytvořte svůj plán jestli / tak.

Pokud nastane vnitřní překážka, tak:

… zvolím vhodnější chování
… změním svůj postoj k problému
… zlepším sve komunikační dovednosti
… lépe se připravím na proslov

Postup klasické vizualizace:

1 krok: Vyber si téma, nebo oblast života ve které chceš učinit změnu například ideální práci.

2 krok: Posaď se, nebo si pohodlně lehni, tak jak to tobě vyhovuje, aby tě nic a nikdo nerušil a následně se absolutně uvolni, zavři oči a soustřeď se sebe.

3 krok: Představ si ve své mysli co nejjasněji film ve kterém ty hraješ hlavní roli je to tvůj film a je o tobě. Představ si všechny detaily, pokud možno co nejvíce do podrobna. Zapoj všechny své smysly přidej zvuky, které chceš slyšet, dotýkej se předmětu a lidí, dívej se na vše skrze své oči přesně jako by si to prožíval tady a teď.

4 krok: Vše je třeba intenzivně a důkladně procítit, zapojit do obrazu své emoce. Čím intenzivněji emoce tím silnější a rychlejší odezva vesmíru bude. Vědecké studie dokázali, že pokud člověk přiřadí svým mentálním obrazům v mysli velice intenzivni pocity (emoce) zůstanou navždy uloženy v naší paměti.

Doporučuji těm, kterým se to bude zdát náročné, nebo tomu příliš nevěří, aby začali s vizualizaci pro přitáhnutí drobností. Jednodušší věci se vizualizují lépe a dosáhnete jich daleko dříve. Například můžete vizualizovat volné parkovací místo, zelenou na semaforu, slevy v obchodech… Až získáte důvěru ve vesmír a proces vizualizace můžete se pustit do složitějších akcí.

Vizualizaci doporučuji dělat každý den, aby měla požadovány efekt nejlépe alespoň dvakrát denně ideálně ráno po probuzení a nejlépe večer před spaním. Hlavně je důležité na výsledek netlačit a nelpěte na výsledku, nekontrolujte zda se už něco děje nebo ne. Je třeba nic neočekáva, nechat to být a mít to zkrátka u prdele a důvěřovat vesmíru, ten už sám vše nejrychlejší a nejlepší cestou pro nás zařídí. Délka vizualizace je na každém z nás, někomu vyhovuje delší vizualizace a někomu zase krátká…vliv to na výsledek nemá.

Zapojíš se i ty a změníš svůj život? Napiš nám do komentářů své zkušenosti s vizualizací.

ZÍSKEJ VŠE ZDARMA
Tímto potvrzuješ souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno a email) které jsou u mě v bezpečí a vycházejí z české a evropské legislativy.
Získáš dva online kurzy: Cesta z deprese a zdravý životní styl. Dále získáš E-book 12 kroků k úspěchu. Všechno je zcela ZDARMA a je jen na tobě kolik potenciálu využiješ 🙂
Přejeme ti hodně úspěchu a nový start do života s našimi produkty zdarma 🙂
 
283 views