V tomto článku se podíváme do hloubky na příznaky a příčiny deprese, včetně způsobů léčby a toho, jak se trvale zbavit depresí jednou pro vždy a to krok za krokem.

Budu s tebou sdílet zkušenosti ze své celostní terapeutické praxe z oblasti duševního zdraví a také svůj příběh, kdy jsem si před mnoha lety sám prošel depresi a zbavil jsem se jí bez jakékoliv lékařské pomoci a léků.

Co je to deprese?

Deprese je duševní porucha a závažné zdravotní onemocnění, které negativně ovlivňuje to, jak se cítíme, jak přemýšlíme a jak jednáme (rozhodujeme se). Je to emoční stav, který je poznamenán sníženou schopností užívat si života. Deprese patří mezi nejčastější ze všech duševních poruch. Všichni jsme občas smutní, cítíme se pod psa, nebo nám chybí energie, ale lidé s depresí tyto pocity prožívají intenzivněji a po výrazně delší dobu. V tomto období je pro ně obtížné fungovat v běžném každodenním životě, protože deprese narušuje běžný každodenní život (vztahy, práce, rodina, zájmy a koníčky…) a vede až ke ztrátě zájmu o činnosti, které nás dříve bavili. Typické jsou pocity smutku, marnosti, neschopnost se radovat a těšit se, ale také ztráta motivace. V těžších formách se dokonce objevují i myšlenky na sebevraždu, smrt, pokusy o sebevraždu a ztráta vůle žít. To vše může vést až k různým emocionálním, psychickým a fyzickým problémům.

Pokud ty, nebo někdo z tvého okolí na kom ti záleží prožívá tyto duševní a psychické problémy, tak si pamatuj, že depresi lze léčit. Využij našeho online kurz harmonie života, kde se zaměřujeme pomocí celostního přístupu (tělo, mysl a duše) na léčbu duševních poruch včetně deprese a to krok za krokem.

Deprese vs. depka

Dost často se zaměňuje depka s depresemi, ale v žádném případě to není to stejné. Depka je stav, který trvá chvíli, jednoduše přijde a odezní za pár dní. Je to reakce na nějakou životní událost jako je rozchod, ztráta zaměstnání, úmrtí blízké osoby a podobně. Být smutný a cítit se špatně vlivem těchto situací je zcela přirozené i když to trvá pár týdnů neznamená, že hned trpíme depresemi i když máme několik příznaků, které naznačují depresi. Ano někdy může depka přerůst v depresi, ale zde hraje důležitou roli několik faktorů.

Pokud se na depresi podíváme z hlubšího řekněme celostního modelu (tělo, mysl a duše), tak je deprese zcela něčím odlišným než jsme si právě řekli. Více do hloubky to rozebíráme v našem článku o depresi na našem hlavním webu cesta relaxace, kde najdeš více informace nejen o depresi a duševním zdraví. 

Příznaky deprese

Některé příznaky deprese můžeme občas pociťovat v běžném životě, ale rozhodně by neměli přetrvávat po delší dobu. Pokud se některé z níže uvedených příznaků objevují častěji, nebo trvají delší dobu (několik týdnů až měsíců), tak jde pravděpodobně o deprese.

Jsou příznaky deprese velmi silné, nebo přetrvávají po dlouhou dobu? Je pro tebe těžké žít každodenní život (práce, škola, rodina, a další…) a dělat věci, které tě baví? Přestáváš mít zájem o okolní dění a život? Pak jde rozhodně o deprese a je na místě najít odbornou pomoc a řešit tento stav celostním přístupem. Antidepresiva nejsou řešením.

Pojďme se tedy podívat jaké jsou nejčastější příznaky deprese:

 • Pocit smutku, vnitřní prázdnoty, beznaděje
 • Ztráta vnitřní motivace – pocit že nic nedává smysl ani můj život, nechuť dál žít (myšlenky, že nic nedává smysl, nemá cenu dál žít a podobně)
 • Ztráta zájmu nebo potěšení z aktivit, které ti kdysi dělali radost
 • Změny nálady
 • Poruchy přijmu potravy – ztráta hmotnosti nebo naopak emoční přejídání a rychlé nabírání na váze
 • Problémy se spánkem, včetně nespavosti, ale také nadměrného spánku
 • Ztráta a pokles libida (chuti na sex, mazlení a další intimnosti)
 • Ztráta energie nebo zvýšená únava (únavový syndrom)
 • Zpomalené myšlení, mluvení a pohyby těla
 • Pocity bezcennosti a viny, fixace na minulá selhání, ale i sebeobviňování
 • Problémy se soustředěním, rozhodováním a zapamatováním si věcí
 • Myšlenky na smrt nebo sebevraždu (pokus o sebevraždu)
 • Sebepoškozování
 • Snaha uniknout před realitou a vyhledávání samoty

Pokud máš více těchto příznaků a to delší dobu než dva týdny, tak jde velmi pravděpodobně o depresi. 

Příčiny deprese

Mezi jednu z hlavních „příčin“, která stojí za vznikem deprese je špatná biochemie mozku. Jde o změnu hormonální rovnováhy v těle, kdy si mozek nedokáže v dostatečné míře produkovat hormony jako jsou serotonin, dopamin, endorfin, oxytocin, melatonin a další hormony štěstí, které jsou zodpovědné za naší náladu a duševní pohodu.

Pokud nemáme dostatek těchto hormonů, tak to má negativní vliv na naši náladu, cítíme se frustrovaní, hůře zvládáme negativní myšlenky, situace v životě, prožíváme silněji negativní emoce a cítíme beznaděj a ztrátu vnitřní motivace včetně chuti do života.

Skutečné příčiny

Problém tkví v tom, že se nejedná o příčinu, ale následek nějakého hlubšího problému. Špatná biochemie našeho mozku a obecně hormonální rovnováha těla je důsledek nějakého hlubšího problému. Otázkou nastává co je tedy příčinou těchto problémů a obecně deprese?

Odpověď není jednoznačná, protože těch příčin se nabízí hned několik a to hned na vícero úrovních – tělo, mysl a duše. Mezi nejčastější příčiny špatné biochemie těla a tedy i vzniku deprese patří:

 • Ztráta smyslu života a životního poslání
 • Jdeš sám proti sobě (děláš práci, která tě nebaví a bere ti energii, setrváváš ve vztahu, který už nefunguje a je toxický…)
 • Nemáš v životě žádné cíle
 • Stagnuješ a nikam se neposouváš
 • Nejsi v životě šťastný – rozdíl mezi tím kde aktuálně jsi a kde chceš být se neustále zvětšuje
 • Problém sebepoznání – nevíš kdo jsi, kým chceš být a ani kam chceš směřovat
 • Nezpracovaná silně negativní emoční situace, nebo trauma z minulosti
 • Odvrátil jsi se od přírody – vyměnil jsi přírodu za betonovou džungli
 • Negativní vliv tvého okolí a prostředí ve kterém žiješ
 • Špatný a nekvalitní životní styl
 • Žiješ minulosti, nebo budoucnosti a přítomnost ti utíká…
 • Dlouhodobé vyčerpání (fyzické i psychické)
 • Dlouhodobý (chronický) stres
 • Nejsi autentický sám k sobě – žiješ život někoho jiného
 • A mnoho dalšího…

Existuje celá řada příčin, které mohou za vznik a rozvoj deprese. Často jde o kombinaci různých faktorů a vlivů, které společně narušují naši biochemii mozku a hormonální (endokrinní) rovnováhu.

Jak se zbavit deprese – léčba

Neexistuje žádný univerzální návod jak se zbavit deprese, který by fungoval na všechny. Ze své celostní terapeutické praxe jsem došel k tomu, že ke každému klientovi je potřeba přistupovat individuálně a u deprese to platí dvojnásobně. Aby došlo k úplnému a trvalému uzdravení, je nutné k léčbě deprese zaujmout celostní přístup. V praxi to znamená řešit všechny oblasti života, které jsou spojeny se vznikem deprese a to na všech úrovních těla, myslí a duše.

Sám jsem si prošel před mnoha lety depresemi a vím co mě pomohlo a také vím co pomohlo mnoha mým klientům s depresemi. Svůj příběh s tebou budu sdílet na našem hlavním webu cesta relaxace v článku jak se zbavit deprese, kde se také zaměřujeme na hlubší a spirituální úroveň a další možnosti, které vedou k uzdravení depresi a to velmi do hloubky.

Stimulace mozku

Stimulace mozku je absolutně nejdůležitější krok při léčbě deprese. Ze své celostní terapeutické praxe jsem došel k velmi zajímavým výsledkům, které mi pomohly drasticky zvýšit úspěšnost léčby deprese a dalších duševních poruch u svých klientů. Lidé, kteří trpí depresemi, mají problémy s biochemii mozku a endokrinním systémem. U těchto jedinců dochází k velmi oslabené produkci hormonu zodpovědných za štěstí, radost, náladu a obecně duševní pohodu. Mezi tyto hormony patří – serotonin, dopamin, endorfiny, oxytocin a další…

Pokud je narušena produkce těchto hormonů, dochází k poklesu nálady, můžeme se cítit frustrovaní, více ve stresu, bez nálady, může to vést až ke ztrátě chuti k jakékoliv činnosti a ztrátě motivace. Další negativní vliv, který má nedostatek těchto hormonů je, že se špatně vyrovnáváme s kritikou, negativními myšlenkami, problémy a překážkami v životě a to ještě podtrhuje a prohlubuje příznaky deprese.

Proto přichází na řadu stimulace mozku, kdy je nutné stimulovat mozek k tomu, aby si začal tyto hormony produkovat ve zvýšené míře a došlo ke změně biochemie a hormonální rovnováze.

Antidepresiva a stimulace mozku

Další velký problém jsou antidepresiva, antipsychotika a další léky, které způsobují řadu problémů. Ve skutečnosti způsobují více problémů než užitku. U lidí, kteří berou antidepresiva a další léky delší dobu dochází k tomu, že mozek ochabuje a jednoduše zleniví. Je to způsobeno tím, že léky jako antidepresiva pomáhají synteticky (uměle) k produkci těchto hormonů a tudíž náš mozek už nemusí tuto roli zastávat a tolik se „namáhat“. Mozek funguje jako sval, pokud netrénujeme své svaly a to i včetně mozku, tak postupně ochabuje. Proto je nutné pak mozek trénovat a stimulovat, protože jinak budeme odkázání celý život na léky. Stejně jako trénujeme své tělo a svaly, tak je nutné také trénovat i svůj mozek a svou mysl.

Proto většina lidí při vysazení antidepresiv má „negativní vedlejší účinky“, nebo lépe řečeno se jim zhoršuje psychika a nezvládají absolutně fungovat v běžném životě. Je to způsobeno tím, že při vysazování léků dochází ke snížení dávky a tím pádem k menší produkci hormonů jako je serotonin… a mozek je už ochablý a lenivý si vytvářet dostatek těchto hormonů a dochází ke zhoršení stavu. Tímto se dostáváme do začarovaného kruhu a proto přichází na řadu stimulace mozku a změna biochemie.

Metody, nástroje a techniky jak stimulovat mozek a změnit svou biochemii během pár minut s tebou budeme sdílet krok za krokem v našem online kurzu harmonie života, kde tomuto tématu věnujeme velmi do hloubky. Naučíš se také jak si během chvíle změnit náladu, jak zvládat negativní myšlenky, stres, strachy, emoce a mnoho dalšího.

jiri-capovec-deprese

Podvědomí

Další velmi důležitý a podceňovaný faktor je podvědomí. Podvědomí ovládá 95% našeho života a je zodpovědné za mnoho tělesných funkcí, které nás udržují při životě jako například – dýchání, udržování stálé tělesné teploty, krevní oběh a pumpování srdce a mnoho dalšího.

Jak funguje podvědomí a jaký má vliv na proces uzdravení a léčby nemocí jsme do hloubky rozebrali v naši studii, které potvrzuje, že žádné dědičné, nevyléčitelné a smrtelné nemoci neexistují. Doporučuji si celou studii přečíst, protože obsahuje velmi důležité a zajímavé informace, které objasňují důvody proč se možná právě ty nemůžeš uzdravit.

Neexistují žádné nevyléčitelné a smrtelné nemoci, existují jen a pouze nevyléčitelní klienti, kteří mají špatně nastavené podvědomí. – Jiří Čapovec

Deprese se někdy označuje jako nevyléčitelná duševní porucha. Někdy se také označuje jako celoživotní nemoc, nebo slyšíme jak je těžké až nemožné se z ní uzdravit a podobně. Pokud se tyto programy a víry zakoření v našem podvědomí, tak mohou způsobovat komplikace při léčbě depresi. Mohou zpomalovat proces léčby a rekonvalescence, nebo dokonce i znemožnit celkové uzdravení. Síla naší mysli a podvědomí je i vědecký prokázaná například při placebo a nocebo efektu.

Síla mysli a podvědomí nás může stejně rychle uzdravit tak i zabít. Dokonce celý tento proces uzdravení může být ještě ztížen, pokud trpíme dalšími duševními poruchami jako je například úzkost, kdy můžeme mít strach ze smrti, nemoci a tím si ještě více budeme podkopávat nohy. Ze své praxe moc dobře vím, že počet klientů, kteří trpí úzkosti i depresemi je větší než bychom čekali.

Klíčem k trvalému a plnému uzdravení je přeprogramování podvědomí. To znamená najít programy a víry v podvědomí, které brání nějakým způsobem v uzdravení a přeprogramovat je. Podvědomí posílá zprávy s informacemi skrze nervový systém buňkám do našeho těla. A to je důvod proč je důležité změnit své podvědomí.

Jak vyléčit depresi

Existuje celá řada faktorů, které ovlivňují duševní zdraví, přispívají ke vzniku a rozvoji depresivní poruchy. Pojďme se podívat a rozebrat si ty nejdůležitější faktory, na které se zaměřit, aby mohlo dojít k uzdravení.

 • Trávit více času v přírodě – příroda nám dodává energie, uzemňuje, regeneruje a uzdravuje. Také nás propojuje se svým zdrojem a intuicí. Dokonce i vědecké a lékařské studie potvrzují pozitivní vliv pravidelného pobytu v přírodě při léčbě deprese. Doporučujeme v přírodě meditovat, propojovat se sní, chodit boso a uzemňovat se, praktikovat všímavost, hluboce dýchat a provádět dechové cvičení, sportovat a mnoho dalšího. Každý kdo trpí depresemi by měl trávit hodinu až dvě denně v přírodě.
 • Stres – Dlouhodobý (chronický) stres zatěžuje naše tělo i mysl. Přispívá ke změně biochemie a hormonální rovnováhy což může vést ke vzniku a rozvoji deprese a také zhoršovat její příznaky. Důležité je se naučit jak se zbavit stresu s tím ti pomůže například meditace, všímavost, dechové techniky, relaxace, relaxační a meditační hudba, procházka v přírodě, sport a další… Ale také je důležité řešit příčiny stresu, protože samotný stres je následek nějakého hlubšího problému.
 • Změna životního stylu – Změna celkového životního stylu je zásadní pro léčbu deprese. Bez hloubkové změny životního stylu není možné dosáhnout trvalých výsledků. Změna životního stylu zahrnuje faktory jako jsou strava, pitný režim, stres, pobyt v přírodě, pobyt na sluníčku (vitamín D), sport a pohybové aktivity, otužování, kvalita spánku a mnoho dalšího. Nejde jen o změnu životního stylu, ale také o změnu návyku. Nahradit návyky, které poškozují tvůj život a tvé zdraví a nahradit je návyky, které budou pro tebe přínosem jako je meditace, dechové metody, ranní studené sprchy, pravidelné cvičení (sport), detoxikace, půsty a mnoho dalšího. Vědecké a lékařské studie potvrzují pozitivní vliv  účinky meditace, jógy, čchi-kungu na depresi.
 • Stanovit si v životě cíle – Cíle dávají našemu životu směr a posouvají nás dopředu. Pokud nerosteme a neposouváme se dopředu, tak stagnujeme. Při dlouhodobé stagnaci se u nás může začít projevovat deprese. Proto je důležité si v životě určit své cíle a to ve všech sedmi oblastech života. Následně si tyto cíle sepsat a vytvořit strategie k jejich splnění.
 • Najít smysl života a životní poslání – Znáš svoje poslání? Máš smysl života? Často se v životě dostáváme do fáze, že v našem životě nic nedává smysl. V tu chvíli vzniká prostor pro rozvoj deprese. Někdy to může být ztráta zaměstnání, konec vztahu a podobně. Najdi svoje poslání a svůj smysl života a vydej se na tuto životní cestu a nezapomeň nikdy neber ne jako odpověď. Pokud existuje něco co miluješ, tak jdi za tím a najdi způsob jak to realizovat a neber nikdy ne jako odpověď.
 • Změnit okolí a prostředí ve kterém žiješ – Okolí a prostředí, ve kterém žiješ tě ovlivňuje velmi výrazným způsobem a to více než si myslíš. Nezapomeň na zlaté pravidlo – jsi průměrem 5 lidí, se kterými trávíš nejvíce času. Tito lidé ovlivňují tvůj život ve všech jeho oblastech. Ovlivňují jak myslíš, co děláš, rozhoduješ se, tvé návyky, kam směřuje tvá pozornost a celý tvůj život. To stejné platí pro prostředí, kde žiješ a trávíš nejvíce času. Podporuje prostředí, kde trávíš nejvíce času tvoji duševní pohodu? Cítíš se tam dobře? Nebo tě stresuje a cítíš se tam špatně?
 • Žít tady a teď – Většina lidí žije minulosti, nebo přítomnosti. Neustále se pitvají v tom co se stalo, jak to bylo a jednoduše pořád řeší a vytahují minulost. Jiná část lidí zase neustále žije v budoucnosti a pořád se ženou za něčím v budoucnu a zapomínají žít tady a teď. Život je tady a teď, tak proč se mu vyhýbat a utíkat od něj.
 • Uzdravit svou minulost – Bolest, potlačené negativní emoce a vzpomínky prosakuji z minulosti do našeho života a ovlivňují náš život. Ovlivňují naši mysl, jak se cítíme i jak jednáme a rozhodujeme se. Často právě minulost náš drží při zemi a brání nám v růstu, rozvoji našeho neomezeného potenciálu a dosahování svých snů a cílů. Proto je potřeba uzdravit svou minulost. traumata silné negativní prožitky, uvolnit své emoce a začít žít šťastný a svobodný život.
 • Naučit se ovládat svou mysl – Pokud chceš změnit svůj život, tak musíš prvně změnit svou mysl. Pokud chceš ovládnout svůj život, musíš ovládnout svou mysl. To je absolutní základ pro tvoření tvé vlastní reality. Ovládnutí mysli zahrnuje naučit se zvládat negativní myšlenky, pochybnosti, stres, strachy, umět řídit své emoce a naučit se pracovat se svou pozorností.
 • Autentičnost a štěstí – Žiješ skutečně autentický život? Jsi sám sebou? Žiješ svůj život, nebo život někoho jiného? Jsi šťastný ve svém životě? Odpověz si na tyto otázky. Všude slyšíme co by jsme měli dělat, kým by jsme měli být, co si máme kupovat, jak se chovat, jak se máme oblékat a podobně. V dnešní době se mi zdá, že všichni vědí všechno lépe než my sami. Často se snažíme vyhovět druhým, děláme to pro druhé, snažíme se jim zavděčit, aby nás měli rádi a podobně. A nakonec úplně zapomínáme sami na sebe. I takto se může projevit deprese a ukázat nám, že nejsme šťastní, autentičtí a nežijeme svůj život.
 • Sebepoznání – Toto je další důležitá součást našeho života. Sebepoznání je základ našeho života, protože nám pomáhá objevit a rozvíjet náš neomezený vnitřní potenciál. Pomáhá nám definovat naše silné stránky, které je potřeba rozvíjet a rovněž definovat i slabé stránky a nedostatky, které je nutné přijmout. K tomu se opět váže sebeláska, kdy je důležité se přijmout a naučit se milovat takový jací jsme. Objev sám sebe, zjisti kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat? Pomůže ti to objevit svoji životní cestu, kde můžeš sám sebe realizovat a zažít skutečné vnitřní štěstí, radost a pocit naplnění. Když to uděláš, tak deprese nemá šanci a dojde k uzdravení.
 • Následovat své srdce – V dnešní společnosti se až příliš často rozhodujeme rozumem. Zapomínáme na naši skutečnou podstatu na náš zdroj a tím je srdce – naše vášně, touhy a vnitřní naplnění. Dost často ve své praxi narážím na klienty, kteří dělají práci , která je nebaví, dělají ji pro peníze, zůstávají ve vztahu, který nefunguje, je toxický a tím jsou sami proti sobě. Vnitřně trpí a jejich duše (srdce) pláče. Po delší době se u těchto lidí může rozvinout deprese a někdy i horší zdravotní problémy jako rakovina a autoimunitní onemocnění.
 • Harmonie v životě – Další důležitou součástí je rovnováha mezi osobním a pracovním životem. Je nutné umět oddělit svou práci od osobního života. Velké psychické vyčerpání může také přispívat ke vzniku deprese. Proto je nutné dostatečně odpočívat, relaxovat a mít dostatek kvalitního spánku. Je nutné mít dostatek sociálního kontaktu, času na sebe (koníčky, zájmy, relaxace, odpočinek a další), práci oddělenou od svého osobního života a mít prostor pro duševní hygienu (meditace a další). Jedna studie uvádí, že u starších lidí je osamělost a málo sociálního kontaktu příčinou vzniku deprese.

Samozřejmě to není vše, protože těch faktorů a možností, které je potřeba řešit, aby došlo k trvalému uzdravení deprese je mnoho. Například další faktory jsou rovnováha mužské a ženské energie, sebeláska, sebevědomí a další faktory, které je také potřeba řešit.

Všechno velmi do hloubky rozebíráme v našem online kurzu harmonie života, který tě povede krok za krokem na cestě k trvalému uzdravení. Kurz je inspirovaný mou celostní terapeutickou praxi a mými zkušenostmi ze života, kdy jsem si prošel sám depresemi. Kurz je zaměřený na celostní přístup, tedy změnu na všech úrovních tělo, mysl a duše, aby došlo k trvalým výsledkům. Čeká na tebe hluboká transformace života a to nejen v oblasti duševního zdraví, ale i v dalších oblastech jako fyzické zdraví, zlepší se kvalita tvých vztahů, práce, finance, štěstí, osobní život a mnoho dalšího.

jiri-capovec-deprese
deprese-a-uzkosti
0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Shares