V tomto článku se podíváme, jak sebeláska ovlivňuje celý tvůj život. Najdeš zde návod krok za krokem, jak zlepšit kvalitu svého života ve všech oblastech.

Zavedením těchto principů do svého života, ti pomůže stát se nejlepší verzí sebe samého. 

Co je to sebeláska?

Sebeláska je o přijetí sebe samého jako jednoho velkého celku. Bezpodmínečná láska k sobě samému znamená přijetí své tělesné, mentální i duševní podstaty bytí a to jak svou světlou, tak i temnou stránku sebe sama.

Sebeláska je o tom, jaký máš vztah k sobě. Jde o to jak dokážeš přijmout a milovat sám sebe a všechny části svého bytí. To znamená přijmout a milovat jak svou temnou stránku, tak i tu světlou. V praxi to znamená, že bez ohledu na to co děláš, nebo kým jsi, tak se miluješ a přijímáš pořád se stejnou sílou.

Také to znamená mít velký respekt sám k sobě, ke svému tělu, k vlastní mysli, ke svému štěstí i své cestě. Jde o to starat se o své potřeby, namísto jejich obětování na úkor ostatních, aby jsi se jim zavděčil. Jde o to znát svou hodnotu, mít správně nastavené hranice a umět říct ne, když to tak cítíš. 

Podstata sebelásky znamená žít v respektu, míru, pokoře, soucitu a lásce se všemi dalšími bytostmi, přírodou, zvířaty i matce zemi a hlavně sám k sobě. Jestliže bezpodmínečně miluješ sebe samého, přijímáš své slabiny i nedostatky jako součást své podstaty a svého bytí.

Převlečená sebeláska?

Mnoho lidí (i já mezi ně dříve patřil) si myslí, že se milují, ale to co skutečně cítí je spíše taková ta převlečená sebeláska. Je to spíš iluze, protože se milují jen za určitých podmínek. Dovol mi abych ti uvedl pár příkladů, kde to pochopíš.

Když se ti podaří zhubnout pár kilo, když si uděláš vlasy a namaluješ obličej, tak vypadáš skvěle a máš ráda sama sebe. Když dosáhneš něčeho velkého máš rád sám sebe. Když pomůžeš jiné osobě máš rád sám sebe.

Ale co když se stane opak?

Co když přibereš pár kilo, stále by jsi se dívala do zrcadla na sebe s láskou a vděčností? Máš ráda sama sebe i když jsou tvé vlasy špinavé a mastné? Máš ráda sama sebe i když máš na tváři nějaké ty pupínky?

To co často bereme jako sebelásku je často jen iluze, protože miluje jen svou světlou stránku. Někdy to zajde tak daleko, že milujeme svou masku a ne kým skutečně jsme. Nemůžeme oddělovat svou temnou stránku a milovat a přijímat jen světlou stránku sebe samého. Sebeláska znamená, že se přijímám takový jaký jsem i se všemi svými chybami i svou stinnou stránkou. 

Místo čisté a bezpodmínečné lásky soudíme sami sebe. Pokud uděláš něco správného, ​​tak se odměníš láskou. Ale když uděláš něco špatného ​​potrestáš se tím, že si tu lásku vezmeš. Stali jsme se sami pro sebe nástrojem na trestání a trestáme sami sebe. To není skutečná bezpodmínečná sebeláska, ale trýznění sebe samého.

Jak se projevuje sebeláska v životě

Sebeláska má mnoho forem jak se projevit, ale můžeme je shrnout do pětí aspektů, které nám ukazují jak jsme na tom s mírou sebelásky v životě. Tyto aspekty pokrývají různé úrovně nás samotných a našeho vztahu nejen k sobě či k okolnímu světu.

Láska a přijetí vlastního těla takové jaké je. Jde o lásku ke svému tělu a všem jeho součástem. To znamená přijetí svého těla takové jaké je a a bezpodmínečná láska ke všem svým buňkám, které jsou součástí našeho těla.

Přijetí své skutečné podstaty, láska ke své duši a vyššímu principu. To znamená, že nasloucháme svému srdci, protože skrze srdce k nám promlouvá naše duše. Jde o umění žít v souladu se svým srdcem. V praxi to znamená být sám sebou, znát skutečné vnitřní hodnoty, nechat skrze sebe projevit tvořivost a kreativní energie, dělat to co mě baví a naplňuje.

Láska ke své mysli. Jde o zralý způsob myšlení a přístup nejen k sobě, ale i ostatním lidem a celému světu. Uvědomění toku energie a sílu myšlenek, kterou používám pro tvoření, spolupráci namísto ničení a ubližování a je jedno jestli ve vztahu k sobě, nebo ostatním.

Pochopení bytí a láska k němu. Jde o bezpodmínečnou lásku vůči sobě a celé své duchovní podstatě. Jde o lásku k celé své bytosti na všech úrovních a přijetí svého principu. Přijetí sebe i se všemi nedokonalostmi a temnými stránkami.

Láska a soucit k okolnímu světu. To znamená milovat, přijímat a také respektovat sebe, svůj život i celý svět včetně přírody, zvířat, druhých lidi i matky země na které žijeme. Jde o pochopení propojenosti a jednoty, protože jsme všichni propojení.

Vliv sebelásky na tvůj život

Sebeláska je něco, co se nás dotýká ve všech oblastech života a na všech úrovních. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější výhody sebelásky na náš život:

Lepší kvalita tvých vztahů

Zdravý a silný vztah k sobě

Šťastnější a spokojenější život

Sebevědomí

Autentičnost (umění být sám sebou)

Umět říct ne

Zdravé vnitřní hranice

Mít sám sebe na prvním místě

Znáš své silné stránky

Víš kdo jsi a kým chceš být

Přijímáš sám sebe takového jaký jsi i se svými chybami a nedostatky

Umění říct svůj vlastní názor nahlas a stát si za ním

Soucit vůči sobě, ale i ostatním (lidi, zvířata, příroda)

Lepší fyzické i duševní zdraví

Naplnění vlastních potřeb

Budeš osvobozený od potřeby hledat lásku a vnitřního naplnění z vnějšího světa od ostatních lidí

Budeš znát svou hodnotu

Sám si můžeš všimnout, že opravdu sebeláska má velké spektrum a velký vliv na náš život. Ovlivňuje naše vztahy, to jaké máme sebevědomí a jestli známe své silné stránky a svůj potenciál, což ovlivňuje náš pracovní i finanční život. Ale také velmi ovlivňuje naše zdraví možná více než si myslíš. Při své terapeutické a koučovací praxi jsme zjistil jak velký vliv má sebeláska na naše zdraví a hlavně také štěstí v životě.

Štěstí to jak jsme v životě šťastní se odvíjí od kvality naších vztahů. Znamená to, že jsme zase u sebelásky. Za nejčastější příčinou nemocí a zdravotních problémů stojí právě naše vztahy. I samotná psychosomatika nám to ukazuje jak velmi důležité jsou naše vztahy a jejich kvalita pro naše zdraví.

Sebeláska ve vztahu

Ve vztahu je sebeláska tím absolutně nejdůležitějším. Všechny naše vztahy a jejich kvalita je závislá a přímo úměrná na tom, jaký máme vztah sami k sobě. Pokud sami sebe nepřijímáme a nemilujeme, tak náš žádný partner ani nikdo jiný nemůže přijímat a milovat.

Existují také důkazy o tom jak sebevědomí a sebeúcta společně se sebeláskou může zlepšit tvůj sexuální život. Sebeláska je číslo jedna pro šťastné a spokojené vztahy i celý život. Je hlavním klíčem, jak zlepšit vztah a oživit jeho dynamiku, růst, spojení, důvěru, hlubokou intimitu, lásku, harmonii a mnoho dalšího.

Pokud člověku chybí sebeláska, tak to narušuje chod a kvalitu celého vztahu. Tam kde ve vztahu chybí sebeláska je místo pro závislost a žárlivost. Pokud vyžadujeme lásku od svého partnera, chceme aby nám dokazoval jak nás miluje, váží si nás, chceme aby naplnil naše potřeby, věnoval a všímal si nás, tak jsme oběti závislosti a nikoliv lásky.

Tato závislost často vede až k tomu, že za všechno obviňujeme partnera a jsme nešťastní ve vztahu a podobně. Velice často je v takovém vztahu i žárlivost a někdy se to může dostat i za hranu zákona například v podobě násilí.

Řešením je pracovat na svém vztahu k sobě, uzdravit svou minulost a budovat sebelásku. Pokud chceš změnit svůj život a stát se nejlepší verzí sebe samého, získat sebevědomí, naučit se pracovat s emocemi a negativními myšlenkami, uzdravit svou minulost, poznat sám sebe, zlepšit kvalitu svých vztahů a mnoho dalšího, tak tě povedeme krok za krokem k této změně v našem online kurzu cesta sebelásky níže. Proto neváhej a využij naší nabídky ještě dnes. POZOR vhodné jak pro jednotlivce, tak i pro páry.

cesta-sebelásky

Sebepoznání

Sebeláska znamená také jak dobře známe sami sebe a své silné stránky. Všichni máme v sobě neomezený potenciál, ale jen málo kdo je s ním v kontaktu a dokáže využít tento neomezený zdroj.

Pokud nevíš kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat, tak jak můžeš přijímat a milovat sám sebe takového jaký jsi, když ani vlastně nevíš kdo, nebo kým jsi. Neznáš svou skutečnou podstatu ani svou hodnotu.

Prakticky každý z nás moc dobře ví co je na nás špatně, co by chtěl změnit, nebo vylepšit, ale už jen málo kdo ví a zná své silné stránky. Silné stránky nám ukazují v životě cestu například díky svým silným stránkám můžeme odhalit svůj smysl života, nebo životní poslání, své cíle i své skutečně vnitřní hodnoty a mnoho dalšího.

Pokud poznáš své silné stránky a budeš je rozvíjet, tak ve svém životě dosáhneš velkolepých výsledků. Mnoho lidí se snaží rozvíjet své slabiny a nedostatky a proto nedosáhnou takového úspěchu jaký by si přáli.

Kolik času a úsilí věnuješ rozvoji svých silných stránek? Znáš vůbec své silné stránky a svůj potenciál? A naopak, kolik času investuješ do vyřešení svých nedostatků? Znáš vůbec své nedostatky a dokážeš je přijmout?

Všichni vůdci mají svůj vlastní jedinečný talent, který různými způsoby využívají k tomu, aby sami sobě i jiným přinesli to nejlepší. Pokud chceš vést vysoce výkonné týmy, nebo dosáhnout skutečného úspěchu v jakékoliv oblasti života, musíš být schopný rozpoznat své jedinečné silné stránky, optimalizovat všechny tyto přirozené dary, neustále je rozvíjet a uvést je do praxe. Soustředění na své silné stránky vede k lepšímu pocitu naplnění a pohybu vpřed.

Největší chyba kterou dělá mnoho lidí je, že se snaží zlepšit své slabiny a nedostatky namísto svých silných stránek. A to je velký rozdíl mezi úspěšným a průměrným člověkem.

Jak poznat sám sebe

Každý úspěšný člověk ví kým skutečně je, má v životě cíle, smysl a směr, kterým jde. Má vize, zná své silně stránky a používá je k dosažení svých cílů. Zná svou hodnotu, proto je tak důležité sebepoznání. Sebeláska a sebepoznání spolu velmi úzce souvisí. 

Proto neváhej a stáhni si naši pracovní knihu sebepoznání plnou sebekoučovacích otázek a mnoho dalšího. Objevíš kdo jsi, kým chceš být a kam chceš směřovat. poznáš své slabiny a limity, které tě v životě omezují, ale také své silné stránky. Objevíš své životní poslání a smysl života i se naučíš jak si určit cíle a mnoho dalšího. 

Postav sám sebe na první místo

Žijeme ve společnosti, kdy se sebeláska až příliš často zaměňuje za sobeckost. Jsme naprogramování k tomu, aby jsme mysleli prvně na druhé, naplnili jejich potřeby, udělali je šťastné a až pak mysleli na sebe. 

Často máme někde v podvědomí hluboce uložené přesvědčení, že mít rád sám sebe je špatné, narcistické, egoistické a podobně. Tento program nám brání v sebelásce a musí být přeprogramovaný jinak všechno úsilí může být k ničemu. Proto jsme vytvořily velmi silné a účinné programovací a podprahové hypnoterapetické nahrávky, které programují podvědomou mysl na sebelásku, sebepřijetí a podobně. Tyto nahrávky najdeš v našem online kurzu spolu s dalšími meditacemi, materiály ke stažení, najdeš tam více než 60 videí, online komunitu, fórum, a další bonusy. Získej přístup ještě dnes.

Sobectví nebo láska?

Sebeláska nemá se sobeckosti vůbec nic společné. Je zcela přirozené postavit sám sebe na první místo. Pokud někdo chce pomoci a zachránit druhé, tak musí prvně pomoci a zachránit sám sebe. Kdo nestojí pevně na vlastních nohách, tak nemůže být oporou pro druhé lidi.

Asi budeš pravděpodobně znát situaci s letadlem. Jestliže nastane nouzový stav, tak platí velmi důležité pravidlo : každý včetně rodičů musí nasadit prvně kyslíkovou masku sobě a až pak pomáhat ostatním. Jestliže není dospělý jedinec zabezpečený sám, tak nemůže pomáhat dítěti, protože by se mohl udusit. Udušený člověk už nepomůže nikomu ani sobě, to je sobeckost. A stejně to platí v životě, proto musíme postavit sami sebe na první místo naplnit svůj život láskou, naplnit své potřeby. Až to dokážeš teprve pak se můžeš začít starat a pomáhat druhým a půjde ti to lehce a snadno.

Nejdřív musíš milovat sám sebe a umět žít sám se sebou a teprve až pak můžeš milovat i jiného člověka a žít s ním. Věnuj se sobě, udělej si čas každý den pro sebe alespoň hodinu, na čtení knihy, vzdělávání se, cvičení, sport, své koníčky, medituj, relaxuj, nebo cokoliv dalšího.

Vděčnost a sebeláska

Až příliš často se zaměřujeme a ztotožňujeme s tím co je na náš špatně, řešíme své nedostatky, skrýváme je před okolním světem a tím bráníme sami sobě být autentičtí a svobodní. Naše pozornost je zaměřena přirozeně na nedostatek vlivem špatné výchovy, školského systému, médií a mnoha dalších faktorů. Ale co když to lze změnit?

Klíčem k této změně naši vědomé pozornosti je právě vděčnost, která nám pomáhá odprostit se od nedostatku k hojnosti. Použij vděčnost k tomu aby jsi ocenil to, co se ti na sobě líbí. Pomůže ti to změnit úhel pohledu jakým se budeš na sebe dívat a to se pojí i v tom jak se na tebe budou dívat, ale i to jak tě budou brát ostatní.

Sebeláska v kombinaci vděčnosti je nezbytným krokem ke štěstí. Je to skutečná cesta jak být šťastný, protože se zaměříme na ty pozitivní aspekty sebe samého i svého života a to nás naladí na dráhu života plnou štěstí a hojnosti. Využij deník vděčnosti, aby jsi změnil úhel pohledu jakým se díváš na svůj život i sám na sebe. Tam kde směřuješ svou energii, ta, proudí tvé myšlenky, tvá pozornost a tam uvidíš výsledky. Máš na výběr, můžeš v sobě krmit světlo, neb tmu. Náš návod jak psát deník vděčnosti ti pomůže změnit zaměřenou pozornost způsobem, který ti změní život. Zaměř se na ty hezké pozitivní věci na sobě a tvůj život bude také hezký a pozitivní.

Odpuštění

íTvoje nezpracovaná, potlačená a negativní minulost je to, co tě drží zpátky a nedovoluje ti vyrůst a plně se milovat a přijímat takového jaký jsi. Právě křivdy, bolesti, traumata a ublížení z minulosti ovlivňují velmi silně tvou sebelásku a vztah k sobě. Ovlivňuje to jak se na sebe díváš, jak vnímáš sám sebe a svou hodnotu, jestli si věříš a máš sebevědomí a mnoho dalších klíčových aspektů tvého života.

Všechno to v sobě nosíme všechny ty křivdy, touhy po pomstě a ublížení i traumata je to co nám ubližuje a brání nám v sebepřijetí a sebelásce. Možná si tyto vnitřní bolesti a pocity ani neuvědomuješ, ale přesto tě na podvědomé úrovní ovlivňují a komplikují tvůj život. Podvědomí řídí 95% tvého života, proto uzdravení minulosti je velmi důležitý proces. 

Odpuštění je uzdravující proces, který uzdravuje nejen tvé vztahy, ale také zlepšuje tvé zdraví i celkově kvalitu tvého života. V první řade je důležité odpustit všem, kteří ti v životě ublížili, způsobili nějaké vnitřní zranění, způsobili křivdy atd.

Následně je důležité až nezbytné odpustit sám sobě. Odpuštění sám sobě je nezbytný proces pro uzdravení tvého vztahu k sobě. Tvá sebeláska je závislá na tom jaký máš vztah k sobě, protože kvalita tvých vztahů se odvíjí od tvého vztahu k sobě.

Využij naší řízenou meditaci pro hluboké odpuštění, která ti pomůže odpustit všem, kteří ti ublížili, ale i sobě. Následně se zlepší kvalita tvých vztahů, tvého zdraví i všech oblasti života. 

Pokud chceš jít ještě mnohem hlouběji a uzdravit svou minulost na všech úrovních, tak neváhej využít našeho online kurzu cesta sebelásky, kde tě povedeme krok za krokem a staneš se nejlepší verzi sebe samého. 

Umění říct ne

Jeden ze základů sebelásky jsou hranice. Tvoje schopnost říkat lidem ne je často ukazatelem toho, jak dobře se miluješ. Pokud neumíš říct ne lidem ani  situacím, tak skončíš s vyčerpáním, vyhořením. Nakonec budeš mít málo času na sebe i na péči o sebe.

Toto vede velmi často k tomu, že lidé, kteří neumějí říct ne, tak jsou zneužívání druhými lidmi. To může způsobit absolutní zničení sebehodnoty a vést až k sebetrýznění, šikaně a nebo sebepoškozování. Už jsem ve své praxi viděl mnoho lidí, kteří neuměli říct ne a jejich život díky tomu velmi utrpěl. Měli zdravotní problémy, nebyli šťastní, problémy ve vztazích, ale i jiné psychické problémy.

Existují i vědecké studie, které ukazují, že sebeláska a sebevědomí vyplývající z vlastní hodnoty ovlivňuje duševní i psychické zdraví jedince a zejména adolescentu a to celoživotně, pokud nedojde k terapeutické pomoci.

To je způsobeno tím, že takový člověk jedná sám proti sobě. Vnitřně ví, že by měl říct ne, ale nedokáže to. Častým příkladem bývá výmluva, že když řeknu ne, tak tím ublížím tomu druhému člověku. To je v rozporu se sebeláskou a takový člověk nezná svou hodnotu. Jiný a ne méně častý příklad je ten, že dotyčný neřekne ne, protože má strach, že ztratí svého partnera a tak dělá co partner chce a nechává tak sebou manipulovat. To také není sebeláska, ale zcela pravý opak.

Velmi často se také setkávám s klienty, kteří neumějí říct ne, aby nevyvolali žádný konflikt, nikdo se jim nesmál, nebo si o nich nic špatného nemyslel, nepřišli o přátelé, nebo nevypadali špatně mezi druhými. Opět je na vině sebeláska. U takových lidí chybí úcta a respekt k sobě což se odráží na velmi nízké sebehodnotě.

Kdy a jak říct ne

Nejde jen o to umět říct ne. Musíš se naučit říct ne bez pocitu viny. Jde o to říct ne, pokud to tak cítíš a být s tím naprosto v pohodě a necítit se špatně u toho.

Pojďme se tedy podívat kdy a v jakých situacích by jsi měl říkat ne, nebo se to alespoň naučit.

Pokud tě někdo o něco požádá, ale jde proti tomu co skutečně chceš. Neboj se projevit svůj názor a říct ne, stát si za svými zásadami, hodnotami i svým názorem. Buď vždy naprosto upřímný tím nikdy nic nezkazíš. 

Pokud po tobě něco někdo chce, ale cítíš, že to jde proti tobě, tvým hodnotám, nebo tvému názoru. Neboj se být upřímný a to vždy za všech okolností. Nemusíš a dokonce bys ani neměl dělat něco, kde jdeš proti sobě, svým hodnotám, svému názoru. 

Pokud nemáš pravě teď čas. Jestliže nemáš čas je naprosto v pořádku říct ne a ani nemusíš nic nikomu vysvětlovat. Pokud by jsi přesto chtěl, nebo měl někomu něco vysvětlit, ujisti se, že jsi zdvořilý. Jestliže použiješ správný přístup, tak to dotyčný pochopí.

Pokud to pomůže druhé osobě, aby to udělala, protože se tím něco naučí. Může to být obtížné vysvětlit, ale tím pomůžeš druhé osobě i když to tak zpočátku nemusí vypadat. Nakonec ti poděkuje.

Jestliže může něco udělat zodpovědná osoba, tak jí to přenechej. Stačí říct, že to není tvá zodpovědnost, nebo že to může někdo jiný udělat lépe než ty.

cesta-sebelásky

Nesrovnavej se s ostatními

Srovnání s ostatními je zabijákem sebelásky. A děláme to velmi rádi že? Dnešní styl života, sociální sítě se k tomu přímo nabízí, aby jsme porovnávaly své životy z životy svých přátel, nebo v extrémech s celebritami. Často bereme naše největší nedostatky a porovnáváme je s něčím úspěchem a následně nás to vnitřně psychický ničí. Stručně řečeno tímto jsi odsouzený k neúspěchu.

Vždycky bude někdo kdo je lepší, hezčí, nebo úspěšnější než ty, ale záleží na tom? Ne nezáleží protože jsi jedinečný, jsi originál a nikdo není a ani nemůže být stejný. Dokonce nikdo a nikdy nemůže vytvořit přesně to stejné jako ty, tak proč se srovnávat s ostatními, když jsme všichni dokonalí takoví jací jsme? Vše co musíš udělat je přijmout sám sebe a naučit se milovat takový jaký jsi.

Místo toho, aby jsi se porovnával s ostatními, tak si uvědom, že píšeš svůj příběh. Uvědom si, že svůj život nemůžeš srovnávat s něčím jiným, protože bez ohledu na to, jak dobře je znáš nikdy nevíš jak se cítí, nebo jak vnímají svůj život. Místo toho věnuj svůj čas a energii výživě a budování své cesty.

Uvědom si, že se nemůžeš srovnávat s nikým jiným, protože jsi sám o sobě originál. Na světě neexistuje nikdo stejný ani podobný jako ty. Nemůžeš srovnávat jablka z hruškami. Jediný s kým by jsi se měl srovnávat jsi ty sám v minulosti. Usiluj každý den, aby jsi byl lepší verzí sebe samého než včera.

Vědecké důkazy ukazují jak důležitá je sebeúcta při navazování a zajištění sociálních vztahů po celou dobu života. A právě srovnávání narušuje jak sebeúctu, tak i sociální vztahy.

Další výzkumy ukazují jak selfie a sociální sítě negativně ovlivňují sebevědomí a sebelásku. A opět to souvisí se srovnáváním.

Sebeláska a vnitřní hranice

Hranice jsou pro nás neuvěřitelně důležité, protože chrání naše potřeby a ctí naši vnitřní hodnotu. Je nezbytně důležité si stanovit zdravé hranice. Tip, který ti pomůže rozpoznat, kdy je třeba nastavit hranici, je poslouchat svou intuici. Pokud je interakce nepříjemná to znamená, že někdo překročil čáru. Ber to jako znamení, že musíš nastavit hranice.

Hranice jsou nezbytné pro zdravé vztahy, ale také pro zdravý život. Stanovení a udržení hranic je dovednost. Bohužel je to dovednost, která se nikde neučí a tudíž nevíme jak si nastavit zdravé hranice. Pro mnoho z nás je budování hranic relativně nový a náročný úkol.

Mít zdravé hranice znamená vědět a pochopit jaké jsou naše limity. Nemůžeš nastavit zdravé hranice, pokud si nejsi jistý, kde se nachází. Takže identifikuj své fyzické, emoční, mentální a duchovní limity. Zvaž co můžeš tolerovat a přijímat a kdy už se cítíš nepříjemně. Tyto pocity nám pomáhají určit, jaké jsou naše limity.

Hranice si musíme nastavit nejen ve vztahu, ale i v životě a především hlavně ve vztahu k sobě. Proto je potřeba uzdravit vztah k sobě a budovat sebelásku, aby jsi přitahoval do svého života lidi, kteří odrážejí tvou vlastní hodnotu. Hranice nám pomáhají v růstu, zlepšují naše vztahy a také šetří naší energii.

Návyky

Návyky jsou také velmi důležité, protože člověk se stává tím, co dělá opakovaně. Ano jsme jen snůškou svých návyků. Sebeláska se také projevuje v podobě návyku, proto pozor na to jaké jsou tvé návyky.

Mezi negativní návyky, které poškozují tvůj život, zdraví a jsou absolutně v rozporu se sebeláskou patři například: závislosti, alkohol, cigarety, drogy, přejídání, nezdravé jídlo a špatné způsoby stravování, počítačové hry, hazard a mnoho dalších. Všechny tyto negativní návyky odráží jen to jak si člověk neváží svého těla, fyzického, duševního i mentálního zdraví a v podstatě celého své života v četně sebe.

Je potřeba aby jsi tyto návyky změnil a nahradil je pozitivními návyku typu: Meditace, vděčnost, sport, pobyt v přírodě, jíst zdravě a mnoho dalších.

Tvé návyky a to co děláš odráží tvou sebelásku a tvoji vnitřní hodnotu. Vytvářej návyky, které jsou zdravé, nejen fyzický, ale i psychicky i emocionálně.

Podívej se jaké 3 způsoby jak může přinést sebeláska úspěch v oblasti práce a kariéry. Proto je potřeba vytvářet návyky, které ti pomohou v dosažení tvých snů a cílů.

sebeláska-kurz
14 komentáøù
 1. Marika

  Ďakujem za tento kvalitný článok. Je to tu všetko veľmi zrozumiteľne popísané a skutočné rady ako začať. Som rada, že som našla tento web ďakujem moc.

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Rádo se děje Mariko. Jsme rád, že se článek líbí a pomohl 🙂

   Odpovìdìt
 2. NATÁLKA

  Ano souhlasím a děkuji za tak moudrá slova. ?

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Rádo se stálo a jsem rád, že se článek libí 🙂

   Odpovìdìt
 3. Filip

  Sebeláska je důležitá a tento článek mě inspiroval k ještě větší změně mého života. Vím kde mám mezery, takže Vám patří velké díky.

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Děkuji Filipe a jsem moc rád, že náš článek ti pomohl k tomuto uvědomění a přivedl tě na cestu sebelásky a sebepřijetí 🙂

   Odpovìdìt
 4. Nikol

  Děkuji za tento článek

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Rádo se stalo 🙂

   Odpovìdìt
 5. Patrik Vnenčák

  Těžko to popsat , se spousty psychickými těžítky , které mě pronásledují od dětství , jsem měl se sebeláskou a mám do dnes problémy . Nyní sedím v práci před konci šichty a čtu si tento úžasný článek a opravdu sem ucítil že tu je cesta jak se naučit mít sebe rád a tím si obohatit život , vztah a celkovou kvalitu a pohodu života . Mockrát vám děkuj 🙂 !

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Děkuji za zpětnou vazbu Patriku a jsme moc rád, že tento článek pomáhá a nakopne člověka ke změně života 🙂

   Odpovìdìt
 6. Jirka

  Zrovna prochazim vztahovou krizi a po nekolika dlouhych rozhoverech se svoji laskou jsme dospeli k tomu ze nemam sebe rad. Miluji svou partnerku jsem rad ze me pomohla rozebrat. Je velmi vnimava a uvedomela! Tento clanek me velmi nadchl pac jsem nasel odpovedi na vsechno co delam-nedelam. Moc ocenuji. Jdu do toho pac kdyz nepoznam sebe ted a tady tak kdy?

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Ahoj Jirko, tak to je skvělé, že jsi k tomuto došel. Máš úžasnou partnerku, která ti pomohla vidět a hlavně pochopit sám sebe v jiném světlé a hlubší podstatě. Važ si ji, miluj ji a ano máš pravdu nikdy nebyl ani nebude lepši čas než tady a teď. Přejeme mnoho úspěchů a hodně štěstí 🙂

   Odpovìdìt
 7. Pavol Kamenický

  Ďakujem za článok. Pekne napísané ALL IN ALL.

  Odpovìdìt
  • cesta za snem

   Děkujeme za zpětnou vazbu. Rádo se stalo a přejeme hodně štěstí a úspěchů 🙂

   Odpovìdìt

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Shares