Toto je nejkomplexnější a největší průvodce vizualizace pro tvé splnění snů a cílů v Česku a na Slovensku.

Poznej moc a silu vizualizace na vlastní kůži.

V tomto článku najdeš efektivní a fungující tipy, strategie a informace (krok za krokem) pro manifestaci tvého ideálního života. Změny, které tímto dosáhneš budou trvale.

Pokud toužíš po změně života a chceš začít konečně žit život svých snů, tak se ti tento průvodce vizualizaci bude líbit.

Tyto tipy a zkušenosti pomohli nám i mnoha lidem doslova přetransformovat a otočit život o 180 stupňů a to ve všech oblastech života.

„Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.“
–Napoleon Hill–

Úvod do vizualizace

Vizualizace je jeden z nejsilnějších a nejmocnějších nástrojů, který můžeme použít pro splnění svých snů a cílů. Naše mysl a představivost nezná hranice ani omezení, vše co si dokážeme představit můžeme manifestovat do své reality. Tato metoda je jedna z nejlepších cest jak změnit svůj život a začít si vědomě vytvářet svou realitu podle sebe. Vizualizace je spolehlivý nástroj, který podporuje náš proces manifestace a pomáhá nám sladit naše pocity a vnitřní energie s energiemi našich snů a cílů.

Je vědecky dokázáno, že mozek nepozná rozdíl mezi iluzí a realitou to znamená, že mozek nerozpozná zda se to děje v realitě, nebo jen v naši mysli (představivosti). Prakticky to znamená, když budeš cvičit mentálně ve své vlastní mysli (představivost) tak se tvé svaly budou stejně zapojovat jako u fyzického tréninku, jelikož mozek nedokáže poznat zda se jedná o realitu, nebo nikoliv a vyšle do těla signály, podle kterých naše svaly a tělo bude reagovat. Když budeme cvičit fyzicky, nebo mentálně výsledky se dostaví stejně v obou případech. Samozřejmě chce to taky nějakou vizualizační praxi.

Co je to vizualizace?

Obecně řečeno, vizualizace znamená vytvoření mentálního obrazu cíle, kterého chceš dosáhnout. Využíváš svou obrazovou představivost, aby jsi si představoval určitý výsledek toho, čeho chceš dosáhnout ve svém životě, tak aby jsi to získal.

Mnoho úspěšných lidí využívá vizualizační techniky pro dosažení úspěchu v jejích životě a to ve všech oblastech života. Ve skutečnosti je to nástroj, na který se mnozí vysoce výkonní a velice úspěšní lidé spoléhají, aby dosáhli neuvěřitelných a velkolepých výsledků. Elitní a vrcholoví sportovci používají při tréninku vizualizační techniky, od simulace závodu, překonání strachu nebo dokonce, aby se zotavili z úrazu a podobně.

Taký můžeš využít vizualizaci ke zlepšení schopnosti a dosáhnout svých snů a cílů. Pokud chceš ještě zrychlit proces dosažení tvých snů a cílů, tak neváhej kombinovat afirmace s obrazovou imaginaci, tím ještě vše urychlíš a přeprogramuješ své podvědomí. Pro zlepšení obrazové imaginace, můžeš využit meditace, které ti pomohou rozšířit tvou obrazovou představivost a ponořit se hlouběji do sebe. To ti přinese lepší a rychlejší výsledky.

Přínosy vizualizace (obrazové imaginace)

Sportovní psychologové tvrdí, že imaginace je účinná pro zlepšení atletického výkonu, kreativního myšlení a síly. To bylo spojeno s mnoha výhodami, včetně zlepšení důvěry, odvahy, odolnosti, paměti, zaměření, soustředění a regulace energie. Kromě toho se ukazuje, že zvyšuje výkonnost v celé řadě profesí pomáhá lékařům vyhnout se chybám, pomáhá hudebníkům hrát rychleji a přesněji. Výzkum také naznačuje, že vizualizace může vyvolat stav spojený se špičkovým výkonem. Navzdory těmto zjištěním mnozí z nás nepoužívají dostatečně vizualizaci, nebo dokonce jí nevyužívají vůbec.

Vědecká studie

Byl udělán pokus, tři lidé házeli dvacetkrát na koš. Po tréninku každý člověk trénoval jiným způsobem, první člověk trénoval každý den 20 minut a házel doopravdy na koš. Druhý si každý den 20 minut představoval, jak hází na koš a třetí netrénoval vůbec. Za 20 dní se znovu setkali a asi není překvapením, ale třetí člověk se nezlepšil vůbec. Daleko zajímavější jsou další dva subjekty, protože oba subjekty se zlepšili téměř stejně. První střelec na koš byl o minimální až nepoznatelný rozdíl lepší. Na tomto příkladu je nádherně popsaný a praxi vyzkoušený a ověřeny účinek vizualizace. Není to úžasně?

Vědci a psychologové doporučují vizualizaci jako výkonnou techniku ​​pro:

  • Zvládnutí nové dovednosti
  • Dosažení obtížných cílů
  • Získaní sebevědomí a víru v sebe (v to co dělám)
  • Pomoc při léčení různých onemocněních a pocitech úzkosti, nebo stresu
  • Brainstorming a vytváření možných plánů a strategii

Následky vizualizace ve tvém životě

  • Vizualizace je nejsilnější technika, která aktivuje zákon přitažlivosti, který ti už pošle lidi, nástroje, situace a příležitosti pro dosažení tvého cíle a snů.
  • Tvoje podvědomí se bude po většinu svého času zabývat dosažením cíle, který si vizualizuješ.
  • Přeprogramuješ, nebo-li přetransformuješ podvědomé omezení, přesvědčení a víry, které tě brzdí a brání  v dosažení tvých snů a cílů.
  •  A tím si vytvoříš nové pozitivní přesvědčení a návyky, které tě budou nutit k akci a dosažení svých snů a cílů.

Vizualizační techniky a nástroje používají ti nejúspěšnější lidé v různých oborech ať jde například o nejlepší sportovce, nebo nejbohatší lidi světa. Tento nástroj máme všichni k dispozici opravdu všichni jen se jí musíme naučit používat a probudit svou sílu představivosti v sobě.

Vizualizace je jeden z mnoha způsobů jak přeprogramovat, nebo přetransformovat chceš-li své podvědomí. Tím nastavíš své podvědomí k dosažení požadovaného cíle ať už je jakýkoliv.

Věda o vizualizaci

Když se dozvíme víc o mozku, zjišťujeme, že mysl nemůže rozlišovat mezi představivostí a skutečností. V praxi to znamená, že pokud běžec v mysli běží závod, jeho mozek si myslí, že běží doopravdy. Když máš myšlenku, spustí stejnou kaskádu neurochemikálií, bez ohledu na to, zda uvažuješ o minulosti, současnosti nebo budoucnosti. tvůj mozek je stimulován stejným způsobem, ať už fyzicky provádíš nějakou akci, nebo jednoduše vizualizuješ, představujete si to ve vaší mysli.

Stimulované neurochemické látky ovlivňují tvoje motorické ovládání, pozornost a plánování, které tě povzbuzují k akci. Vzhledem k tomu, že neurony, které se společně propojují neuronovými buňkami – mosty (synapse), tento proces představy o budoucích výsledcích vytváří nové neuronové sítě ve tvém mozku, které ti pomáhají vytvářet nové víry, přesvědčení, nový způsob myšlení, pocity, přijímat nové akce a přijímat nové perspektivy. Začínáš si prohlížet svět jinak a proto jednáš novým způsobem, jak dosáhnout svých velkých snů a cílů.

Vizualizace stimuluje oblast mozku, nazývanou Retikulární aktivační systém , který skenuje tvoje prostředí a hledá nové příležitosti. Proto když začneš přemýšlet o získání nové pracovní pozice, náhle přijde nová příležitost.

Vizualizace nemusí být omezena na výsledky. Zobrazování sebe sama děláním práce k dosažení cíle může být účinnou formou zkoušky. Například, spisovatel si může vizualizovat hodinu psání každé ráno jako způsob, jak zvýšit svůj výkon a vytvořit si takto zvyk.

Skutečné vědecké důkazy o vizualizaci

Několik studií ukázalo, že mozek nerozlišuje mezi skutečnou pamětí a imaginovanou (vizualizovanou) pamětí.

To znamená, že když si něco živě představíš a zapojíš do toho emoce, tak tvoje chemie mozku se změní, jako by zážitek byl skutečný a tvoje mysl to zaznamená jako skutečný zážitek.

Četné studie ukázaly, že mentální praxe (prostřednictvím vizualizaci) může být stejně účinná pro zlepšení dovedností jako skutečná praxe. Skutečně můžeš své dovednosti rozvíjet a posilovat pomoci mentálních obrazu sebe, jak je cvičíš.

Když vizualizujeme akci, jsou stimulovány stejné oblasti mozku, jako když ji provádíme a jsou vytvořeny stejné neuronové sítě. To je úžasné že?

To vysvětluje, proč je vizualizace součástí tréninku většiny světových sportovců – protože to funguje!

Pomoci obrazové imaginace komunikujeme se svou mysli a říkáme ji na co se má zaměřit. Je důležité, abychom řekli naši mysli, na co se zaměřit, protože předmět našeho zaměření určuje naše vnímání reality.

Za tímto jevem je biologické vysvětlení, které se nazývá  Retikulární aktivační systém (RAS).

Existuje několik základních bodů pro úspěšnou vizualizaci

  •  Vyber si cíl, který je jasný a měřitelný.

Obvykle začínám tento proces tím, že se zeptám svých klientů: Kdo chceš být? Co chceš dělat? Jak se chcete cítit? Pak přikládáme vizi konkrétním cílům.

Pokud snít o tom, že chceš být v něčem úspěšný, pak si vyber konkrétní čas, na který chceš cílit. Poté si přesně urči, kolik času chceš věnovat konkrétní činnosti, například než půjdeš ráno do práce. Získání konkrétních informací o budoucnosti, kterou chceš vytvořit, ti pomůže vytvořit silnější mentální obraz.

⦁ Představ si to podrobně.

Představ si, že vystupuješ na pódiu a dosáhneš svého cíle. Představ si co nejvíce živých detailů. Kde jsi? Co máš například na sobě? Kolik lidí tam je? Tleskají? Jak to tam vypadá? Jak se cítíš v tu chvíli? Co prožíváš?

⦁ Zapoj všechny své smysly.

Co vidíš a slyšíš kolem sebe? Co cítíš jakou vůni?

Chcete jet na dovolenou? Představ si sebe na dovolené co vidíš? Slyšíš jak vlny naráží na břeh, co říkají tvé děti? Cítíš ten úžasný a vlhký vzduch?

⦁ Napiš je na papír.

Posilni svou vizi tím, že jí napíšeš na papír, do deníčku, na nástěnku vizi, kde můžeš přidat fotky, obrázky, nebo něco namalovat. Lidé, kteří svou vizi napíšou na papír, mají mnohem větší pravděpodobnost, že se jim vize splní.

Můžeš si tuto vizualizaci nahrát jako nahrávku mp3. Poslechem vícenásobně zakóduješ slova a obrázky v mozku.

Spojením zkušeností pomocí více smyslů pomáhá aktivovat různé oblasti mozku , což vede k silnější vizualizaci a lepším výsledkům.

⦁ Buď adaptabilní.

Když začneš přemýšlet o budoucnosti, obavy se nevyhnutelně objeví. Všechny ty obavy a úzkosti vyplavou na povrch. Pokud se tak stane, použij je jako nástroje, které pomůžou tvé vizi.

Zamysli se nad překážkami, se kterými se můžeš setkat, jak vnitřní (důvěra, energie, atd.), Tak vnější (čas, peníze atd.) Poté si představ, jak budeš reagovat na každou překážku.

Zde je příklad:

Jsem strašně nekoordinovaný a bojím se, že se na pódiu zastavím, když budu mluvím, nebo začnu zmatkovat, nebo dokonce koktat. Namísto toho, aby ti tato situace vzala sebedůvěru, nebo způsobila, že nakonec ani nevystoupíš, představuj si absolutně nejhorší scénář, který se muže stát a jak na něj zareaguješ, jak ho z přehledem a seriózně zvládneš. Kdyby se tento scénář naplnil tak budeš vědět jak se zachovat budeš sebejistý a připraveny.

Vizualizace woop

Vizualizace WOOP

Vizualizace, kterou dnes vyzkoušíme se říká WOOP, což znamená přání, výsledek, překážka a plán. Je to vědecky ověřená technika založená na výzkumu profesorů Gabrielle Oettingenové a Petra Gollwitzera na NYU.

WOOP využívá psychologický princip známý jako mentální kontrast, který zahrnuje představu o tom, že dokončíš cíl a co je ještě nejdůležitější, tak je brainstorming – plán na řešení vnitřních překážek, které se ti mohou dostat do cesty.

Zde je návod jak to funguje

1. Napiš si své přání

Přemýšlej o svém přání dostatečně dlouho. Jaká je tvoje nejvyšší priorita? Popiš to ve 4-6 slovech. Muže to být náročné, proto si nech na to nějaký čas.
Příklad: Chci povýšení a zvýšení platu.

2. Představ si výsledek

Jinými slovy představ si, že děláš a máš přesně to, co chceš. Použij pozitivní vizualizaci pro dosažení svého cíle. Jak vypadá ten okamžik? Jak se cítíš? Na co myslíš? Zapiš si tolik informací, kolik jen můžeš. Nezapomeň při vizualizaci, že musíš zapojit své emoce. Musíš prožívat intenzivní pocity, které spojíš s mentálními obrazy. Musíš se cítit tak jako by se to už stalo a měl si to, po čem toužíš.

Naše obrazy v mysli mají skutečně neuvěřitelnou moc, pokud je podpoříme správnými emocemi tzn. procítíme naše vnitřní obrazy. Emoce jsou palivem pro naše myšlenky a aktivovaní zákona přitažlivosti. To jak se cítíme ovlivňuje naše vibrační pole to znamená, že pozitivní emoce zvyšují naše vibrační pole a negativní emoce snižuji naše vibrace. Naše vibrační pole určuje co a koho si do svého života přitáhneme.

Příklad: Mluvím sebevědomě se svým šéfem o hodnotě, kterou jsem přinesl pro společnosti. Cítím se připravený, nadšený, úspěšný, šťastný a navrhuji požadovaný plat. Můj šéf souhlasí s navýšením bez váhání. Vycházím z práce s pocitem absolutní radosti, nadšení a úspěchu, jako bych byl na pánem světa.

3. Identifikuj vnitřní překážky

Jaké překážky budeš muset překonat, aby jsi dosáhl svého cíle a snů? Co v tobě by ti mohlo zabránit v plnění svého cíle? Může to být emoce, víra nebo špatný zvyk.

Zapiš si své obavy a překážky na papír. Tato otázka se netýká vnějších překážek, nad nimiž nemáš žádnou kontrolu. Jedná se o identifikaci toho, co je ve tvé moci to změnit.

Příklad: Obávám se, že budu nervózně mluvit, když řeknu svému šéfovi, jak velké zvýšení platu chci mít. Nemyslím si, že moje úspěchy dodávají společnosti hodnotu.

4. Plánuj dopředu: implementační záměry

Nyní je čas uvést nepředvídané okolnosti: tvoje implementační záměry. Pro každou vnitřní překážku, kterou jsi identifikoval, vytvoř svůj plán jestli / tak.

Pokud nastane vnitřní překážka, tak:

… zvolím vhodnější chování
… změním svůj postoj k problému
… zlepším sve komunikační dovednosti
… lépe se připravím na proslov

Postup klasické vizualizace

1 krok: Vyber si téma, nebo oblast života ve které chceš učinit změnu například ideální práci.

2 krok: Posaď se, nebo si pohodlně lehni, tak jak to tobě vyhovuje, aby tě nic a nikdo nerušil a následně se absolutně uvolni, zavři oči a soustřeď se sebe.

3 krok: Představ si ve své mysli co nejjasněji film ve kterém ty hraješ hlavní roli je to tvůj film a je o tobě. Představ si všechny detaily, pokud možno co nejvíce do podrobná. Zapoj všechny své smysly přidej zvuky, které chceš slyšet, dotýkej se předmětu a lidí, dívej se na vše skrze své oči přesně jako by si to prožíval tady a teď.

4 krok: Vše je třeba intenzivně a důkladně procítit, zapojit do obrazu své emoce. Čím intenzivněji emoce tím silnější a rychlejší odezva vesmíru bude. Vědecké studie dokázali, že pokud člověk přiřadí svým mentálním obrazům v mysli velice intenzivni pocity (emoce) zůstanou navždy uloženy v naší paměti.

Používání vizualizace pro začátečníky

Doporučuji těm, kterým se to bude zdát náročné, nebo tomu příliš nevěří, aby začali s vizualizaci pro přitáhnutí drobností. Jednodušší věci se vizualizují lépe a dosáhnete jich daleko dříve. Například můžete vizualizovat volné parkovací místo, zelenou na semaforu, slevy v obchodech… Až získáte důvěru ve vesmír a proces vizualizace můžete se pustit do složitějších akcí.

Vizualizaci doporučuji dělat každý den, aby měla požadovány efekt nejlépe alespoň dvakrát denně ideálně ráno po probuzení a nejlépe večer před spaním. Hlavně je důležité na výsledek netlačit a nelpěte na výsledku, nekontrolujte zda se už něco děje nebo ne. Je třeba nic neočekává, nechat to být a mít to zkrátka u prdele a důvěřovat vesmíru, ten už sám vše nejrychlejší a nejlepší cestou pro nás zařídí. Délka vizualizace je na každém z nás, někomu vyhovuje delší vizualizace a někomu zase krátká…vliv to na výsledek nemá.

Využij řízené vizualizace pro lepší kvalitu tvého života

Chceš zlepšit svůj finanční život a získáš finanční svobodu? Chceš objevit smysl života a živit se tím co tě bude bavit a naplňovat? Chceš zhubnout a vytvořit si ideální postavu a žit zdravě?

0 komentáøù

Pøidat komentáø

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Shares